By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Dlaczego GPC?

Zajmij stanowisko w sprawie powodzenia Twojego narodu

Gdyż Bóg tak bardzo umiłował świat…, że powołał naród żydowski do życia!

Początek i koniec historii narodów demonstruje Bożą miłość.

Bóg kocha narody. Bóg kocha Twój naród. On pragnie błogosławić, odkupić i przyprowadzić każdy naród z powrotem do jego pierwotnego powołania i przeznaczenia, pozwalając, aby wniósł on swoje szczególne talenty i zbiorową indywidualność w globalną symfonię narodów.

Pośród wszystkich narodów na świecie Bóg powołał naród izraelski, potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, aby odegrali wyjątkową rolę: aby stali się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi na świecie! (Rdz 12).

Wizja GPC głęboko zakorzeniona jest zarówno w zrozumieniu niezmierzonej Bożej miłości dla każdego narodu, jak i sposobu, w jaki naród żydowski ustanowiony został, aby być przekaźnikiem Bożego błogosławieństwa dla każdej grupy ludzi.

Gdyż Bóg tak bardzo umiłował świat…, że przekazał narodom miernik – opuszczony pion: Izrael!

Zaakceptowanie wyjątkowej roli narodu żydowskiego w stosunku do ludzi na ziemi oznacza równocześnie zaakceptowanie suwerenności Tego, który objawia się jako „Bóg Izraela”.

Brak uznania niepowtarzalnego powołania Izraela jest równy buntowi przeciwko Bogu.

Izrael i naród żydowski staną się „kamieniem potknięcia” dla każdego narodu. Sposób, w jaki narody w przeszłości traktowały naród żydowski i będą go traktować w przyszłości, stanowi centralny element doliny decyzji (Jl 3).

Wizja GPC bazuje na zrozumieniu roli narodu żydowskiego jako „pionu” w rękach Pana, według którego Bóg ocenia ścieżki narodów.

Gdyż Bóg tak bardzo umiłował świat…, że powołuje modlący się Kościół do powstania!

GPC bazuje na przekonaniu, że rola wstawienników jest kluczowa w czasie takim jak ten: w czasie, kiedy Pan w oczywisty sposób przygotowuje Izrael, Kościół oraz narody na swój powrót.

W tym właśnie czasie modlący się Kościół z całą pewnością powołany jest do skorzystania ze swojego „kapłańskiego upoważnienia” względem Izraela i narodów: przypominając im o miłości oraz wiecznie trwającym współczuciu Boga, a także Jego planach odkupienia. Modlący się Kościół powołany jest także do tego, aby stanąć w swoim „proroczym upoważnieniu”: przypominając narodom o ważności ich własnych decyzji względem Izraela oraz o tym, że obecne wybory będą miały wyraźne konsekwencje w dolinie decyzji.

Bóg powołuje modlące się Ciało Chrystusa, aby powstało i nadało początek zmianie, dotyczącej przeznaczenia swojego narodu, aby stać się błogosławieństwem dla narodu żydowskiego wybranego przez Boga.

Inicjatywa GPC jest odpowiedzią na rozpoznanie kluczowego czasu, w który wkraczają narody, a także istotnej roli, jaką odgrywa modlący się Kościół w każdym narodzie.

Zadaniem Kościoła jest przejęcie duchowej odpowiedzialności, aby wpłynąć na przeznaczenie narodów, modląc się, aby zostały one zjednoczone z Bożym sercem dla Izraela i narodu żydowskiego.