By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Wizja

Wołanie z serca Europy, aby modlić się za narody i za Izrael. Z bolesnej pamięci przeszłości do przyszłej nadziei na odkupienie i błogosławieństwo.

Global Prayer Call – dynamiczny ruch od roku 2014

W roku 2014 Harald Eckert zainicjował GPC jako kontynuację jego 30-letniej działalności misyjnej w Niemczech oraz Europie – wyrażanej poprzez nauczania i wstawiennictwo, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i narodu żydowskiego. Wiele chrześcijańskich organizacji na szczeblu europejskim pomagało w rozpoczęciu tej inicjatywy oraz wspierało jej dalszy rozwój.

Znaczenie duchowe 70-letniej rocznicy końca II Wojny Światowej oraz towarzyszące jej publiczne wydarzenia sprawiły, że rok 2015 stał się rokiem kluczowym.

W tym właśnie roku GPC rozpoczęło dynamiczną kampanię „100-dniowej modlitwy”, która zmobilizowała setki Kościołów, organizacji oraz wstawienników na całym świecie do uczestnictwa we wspólnej cotygodniowej modlitwie. Rozpoczęcie oraz zakończenie owych 100 dni modlitwy naznaczone było przez dwie globalne konferencje: pierwsza w styczniu 2015 r. w Krakowie i Auschwitz (Oświęcim) oraz druga w Jerozolimie w maju 2015.

Obecnie w roku 2016 GPC kontynuuje wysiłki, aby wzbudzać świadomość biblijnego, duchowego i egzystencjalnego wymiaru relacji narodów z ziemią, państwem Izrael oraz narodem żydowskim. Efektywna mobilizacja modlitwy wstawienniczej pozostaje naszym głównym celem.

W przeciągu następnych dwóch lat GPC zorganizuje dwie globalne konferencje modlitewne w Izraelu, a także będzie brać udział i wspomagać inne tego typu przedsięwzięcia na świecie.

Z Europy – globalne wołanie skierowane do świata – Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5:20b, Biblia Tysiąclecia)

Dlaczego z Europy? Ponieważ Europa - a w szczególności Niemcy w ciągu ubiegłego stulecia w sposób dramatyczny zawiodły lud żydowski. A także z powodu wspólnej przeszłości Europy i narodu żydowskiego, sięgającej setki lat wstecz. Z tej perspektywy zupełnie usprawiedliwione byłoby nazwanie Europy „najgorszą z grzeszników”.

GPC bazuje na przekonaniu o szczególnej odpowiedzialności Europy za powstanie i wstąpienie w swoje Boże przeznaczenie, by stać się błogosławieństwem dla narodu żydowskiego, a także nawoływać narody świata, aby przylgnęły do Bożego serca w sprawie Izraela i narodu żydowskiego.